Werkwijze levensexecuteur

Kennismakingsgesprek
Na de telefonische of schriftelijke aanmelding bij ViaLucia zal er binnen 5 werkdagen een afspraak met u gemaakt worden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis of bij de instelling waar u verblijft. Het is belangrijk dat er een familielid en/of een begeleider bij dit gesprek aanwezig is. Dit gesprek zal ongeveer een uur duren.

Het kennismakingsgesprek heeft als doel elkaar wederzijds te leren kennen. Als ik uw levensexecuteur word is het belangrijk dat u daar ook het goede gevoel bij heeft, ik ga straks tenslotte uw belangen behartigen. We zullen bespreken wat levensexecuteur inhoudt, welke gevolgen dit voor u als cliënt heeft en hoe de verdere procedure bij de rechtbank verloopt. Ook krijgt u uitleg over de werkwijze van ViaLucia.

Intakegesprek
Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat u verder wilt met ViaLucia maken we zo snel mogelijk een afspraak voor het intakegesprek. Dit zal in ieder geval binnen 2 weken na de kennismaking plaatsvinden. Het intakegesprek zal ongeveer 2 uur duren. Ook bij dit gesprek is het belangrijk dat er een familielid of een begeleider vanuit de instelling waarin u verblijft aanwezig is.

Tijdens dit gesprek brengen we in kaart wat uw zorgbehoefte is, hoe uw zorg- of behandelplan er uitziet, wat voor wensen er leven voor de nabije en verre toekomst en wat voor u belangrijk is in het leven. Ook wil ik bijvoorbeeld weten wat uw hobby’s zijn, uw familie of vrienden, wat u prettig vindt in een samenwerking en wat juist niet. Er wordt een verslag gemaakt van wat we besproken hebben en deze zal op een later tijdstip met u besproken worden. Dit om te checken of alles goed begrepen is

Notaris
Op het moment dat alles goed doorgenomen is maken we de stap naar de notaris om het levenstestament op te laten maken. U bent vrij om te bepalen naar welke notaris u wilt en wie u eventueel mee wilt nemen. Uiteraard kunt u begeleid worden.

De onafhankelijke notaris stelt ook vast of u wel of niet bekwaam bent om het levenstestament op te stellen en stelt uw identiteit vast. Zo staat dan vast dat u geestelijk in goede gezondheid bent om deze wensen op deze manier vast te leggen. Indien de notaris twijfelt over uw wilsbekwaamheid dan schakelt hij een onafhankelijk arts in voor advies.

De notaris schrijft uw levenstestament in bij het Centraal Levens Testamenten Register en de notaris bewaard de akte. U kan bepalen dat Vialucia of anderen of uw vertrouwenspersoon een afschrift van de akte krijgt. U krijgt zelf uiteraard ook een afschrift.