Werkwijze curatele

Kennismakingsgesprek
Na de telefonische of schriftelijke aanmelding bij ViaLucia zal er binnen 5 werkdagen een afspraak met u gemaakt worden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis of bij de instelling waar u verblijft. Het is belangrijk dat er een familielid en/of een begeleider bij dit gesprek aanwezig is. Dit gesprek zal ongeveer een uur duren.

Het kennismakingsgesprek heeft als doel elkaar wederzijds te leren kennen. Als ik uw curator word is het belangrijk dat u daar ook het goede gevoel bij heeft, ik ga straks tenslotte uw belangen behartigen. We zullen bespreken wat curatele inhoudt, welke gevolgen dit voor u als cliënt heeft en hoe de verdere procedure bij de rechtbank verloopt. Ook krijgt u uitleg over de werkwijze van ViaLucia en wat u van het curatele kunt verwachten.

Intakegesprek
Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat u verder wilt met ViaLucia maken we zo snel mogelijk een afspraak voor het intakegesprek. Dit zal in ieder geval binnen 2 weken na de kennismaking plaatsvinden. Het intakegesprek zal ongeveer 2 uur duren. Ook bij dit gesprek is het belangrijk dat er een familielid of een begeleider vanuit de instelling waarin u verblijft aanwezig is.

Tijdens dit gesprek brengen we in kaart wat uw zorgbehoefte is, hoe uw zorg- of behandelplan er uitziet, wat voor wensen er leven voor de nabije en verre toekomst en wat voor u belangrijk is in het leven. Ook wil ik bijvoorbeeld weten wat uw hobby’s zijn, uw familie of vrienden, wat u prettig vindt in een samenwerking en wat juist niet. Er wordt een verslag gemaakt van wat we besproken hebben en deze zal op een later tijdstip met u besproken worden. Dit om te checken of alles goed begrepen is

Tijdens het intakegesprek krijgt u de formulieren die nodig zijn om het verzoek voor curatelestelling in te dienen bij de rechtbank. Het is mogelijk om deze formulieren tijdens de intake samen in te vullen. U kunt dit ook met familie of een hulpverlener doen.

Als de aanvraag voor de rechtbank is ingestuurd kan het wel 2 maanden duren voordat u door het kantongerecht uitgenodigd zult worden om het curatele tijdens een zitting te laten bekrachtigen. Ik zal u daarbij begeleiden en bij de zitting aanwezig zijn. Indien het voor u niet mogelijk is om naar de rechtbank te gaan, dan zal de rechter bij u thuis of in de instelling komen.

Curator
Op het moment dat de beschikking van de rechtbank betreffende het curatele er is, zal er contact opgenomen worden met alle betrokken hulpverleners om hen hiervan op de hoogte te stellen. Vanaf dat moment wordt u vertegenwoordigd door ViaLucia en nemen wij, zoveel mogelijk samen met u, beslissingen rondom de invulling van zorg, verpleging, behandeling en begeleiding. De belangrijkste afweging zal altijd zijn wat voor u belangrijk is en wat het beste strookt met de manier waarop u in het leven staat.

Daarnaast zal er namens u bemiddelt of opgetreden worden op het moment dat zorg niet op een juiste manier wordt ingevuld of niet aansluit bij uw behoefte. Ik ben als uw vertegenwoordiger aanwezig bij alle (multi) disciplinaire overleggen aangaande uw zorg, waarbij het doel is uw belangen te behartigen bij het opstellen van de zorg- en/of behandelplannen.

Een keer per 2 maand plannen we een huisbezoek, waarbij er met u, en eventueel familie of begeleiding vanuit de instelling waarin u verblijft, gesproken wordt over actuele zaken. Zijn er dingen die niet goed lopen of heeft u bepaalde wensen?  Als er niets belangrijks te bespreken valt, drinken we gewoon gezellig koffie. Een keer per twee weken hebben we telefonisch contact. Als er tussendoor zaken te bespreken zijn dan kunt u natuurlijk altijd zelf contact opnemen.