Mentorschap

Het is ook mogelijk om ViaLucia als mentor in te schakelen als u die op het persoonlijke (niet financiële) vlak nodig bent. ViaLucia geeft u advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met u beslissingen op het gebied van uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. U blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf de eigen financiële zaken behartigen. ViaLucia neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om u zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en u te ondersteunen zodat u zoveel mogelijk uw eigen regie blijft (be)houden.