Levensexecuteur

U heeft -als het goed is- al uw zaken goed verzekerd, uw auto, uw huis en inboedel tegen schade en u heeft een verzekering voor het geval er wordt ingebroken. Het opstellen van een volmacht zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn. U regelt daarmee dat u zelf de regie kunt houden, zelfs als u dat op dat moment niet meer zelf alles kan doen. Steeds meer mensen maken daarom een levenstestament.

De voornaamste reden van de opkomst van het levenstestament is dat we ouder worden, er samengestelde gezinnen zijn, geen kinderen of kinderen niet altijd in staat zijn om voor de ouders te zorgen. Dat kan komen doordat ze niet in staat zijn om uw administratie over te nemen, doordat ze bijvoorbeeld zelf in de schuldhulpverlening zitten, of ze wonen te ver weg of door een drukke baan en druk leven geen tijd hebben om zelf alles voor de ouders te regelen.

Levenstestament
Er kan een moment in uw leven komen, dat u uw eigen financiële belangen niet langer kunt behartigen. U kunt geen zelfstandige beslissingen meer nemen op financieel gebied. Wanneer u niets heeft geregeld, kan het in dat geval zijn dat de kantonrechter een bewindvoerder benoemd. Een bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen, alle financiële zaken. De bewindvoerder kan iemand zijn, die u zelf niet gekozen zou hebben.

Het levenstestament is momenteel heel erg in opkomst. Door een levenstestament te maken en zelf een levensexecuteur te kiezen en benoemen, heeft u hierin uw eigen keus. Doordat u er tijdig en goed over nadenkt stelt u eigenlijk uw eigen draaiboek samen. Wat dient er te gebeuren op het moment dat u zelf geen beslissingen meer kunt maken op onder andere financieel gebied.

Hoe benoemt u een levensexecuteur?
De levensexecuteur wordt benoemd in het levenstestament, dat net als een gewoon testament, wordt opgemaakt door een notaris. Het testament wordt opgeslagen in het centrale levenstestamentenregister. ViaLucia is ook in dit register als benoembare levensexecuteur opgenomen. U kunt zelf kiezen wie u tot levensexecuteur wilt benoemen. Het is wel van belang dat u uw levensexecuteur vertrouwt.

Wat mag en doet een levensexecuteur?
De levensexecuteur voert alleen die taken uit waarvoor u ons bevoegdheden heeft gegeven. Bevoegdheden kunnen verdeeld worden over meerdere levensexecuteurs. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een levensexecuteur voor het de financiële bevoegdheden te benoemen en een andere levensexecuteur voor uw medische gesteldheid, uw zorg en welzijn. ViaLucia kunt u voor beide benoemen.

Wanneer start de levensexecuteur?
De levensexecuteur start met zijn werkzaamheden, zodra u zelf aangeeft dat ze gestart moeten worden. Samen met de levensexecuteur maakt u hier specifieke afspraken over.