Curatele

Op het moment dat u de meerderjarige leeftijd van 18 jaar bereikt, bent u handelingsbekwaam. Dit betekent dat u vanaf dat moment zelfstandig contracten kunt aangaan. U kunt zelf een auto kopen of bijvoorbeeld een huwelijk aangaan. U bent vanaf dat moment dus volledig verantwoordelijk voor uw eigen handelen.

Wanneer iemand niet meer in staat is om voor zichzelf en zijn vermogen te zorgen, kan onder curatelestelling bij de rechter worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij personen die dement zijn, een andere geestelijke stoornis hebben, verslaafd zijn of hun vermogen verkwisten.

Iemand mag dan niet langer zelfstandig beslissen over persoonlijke en financiƫle zaken.

Iemand die onder curatele staat, wordt gezien als handelingsonbekwaam. Het is een zware maatregel die op veel zaken invloed heeft. Trouwen, een huis kopen, een contract afsluiten: het kan alleen met toestemming van de curator. Ook kunnen onverantwoorde aankopen worden teruggedraaid